20 weken echo

Prenatale screening (een 20 weken echo)

Op de helft van je zwangerschap kun je een echo laten maken; het zogenaamde SEO, Structureel Echoscopisch Onderzoek, ook wel de 20 weken echo genoemd. Tijdens deze 20 weken echo is het checken op eventuele medische afwijkingen het belangrijkst. De echo mag daarom niet verward worden met een pretecho. Deze echo, in feite een prenatale screening, wordt gedaan om te kijken of je kind zich gezond ontwikkelt en verder geen afwijkingen vertoont. Er wordt vooral gekeken naar een open rug of open schedel. Vanwege deze medische insteek wordt de 20 weken echo in bijna alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Het echobureau moet dan wel gecertificeerd zijn om het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) te mogen uitvoeren.

Echoscopisch onderzoek naar mogelijke afwijkingen (open ruggetje of open schedel)

Tijdens het onderzoek zal dus onder andere gekeken worden naar mogelijke afwijkingen in de groei en gezondheid van je ongeboren kind. Een 20 weken echo kan nooit honderd procent uitsluitsel geven in mogelijke afwijkingen, maar er wordt vaak onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van een open ruggetje (spina bifida) of een open schedel (anencefalie). Daarnaast worden ook andere medische factoren nagekeken zoals een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. Verder zal ook worden gekeken of er genoeg vruchtwater aanwezig is.

Geslacht bepalen

Naast het medisch onderzoek naar mogelijke afwijkingen kan tijdens deze echo ook het geslacht worden bepaald. Jullie als ouders kunnen dan zelf aangeven of jullie willen weten of je een jongetje of een meisje krijgt. Zoals eerder gezegd kan een 20 weken echo geen honderd procent garantie bieden over de gezondheid van het ongeboren kind. Ondanks dat door de huidige techniek veel te zien is tijdens dit echoscopisch onderzoek kan nooit met zekerheid worden gesteld of het kindje helemaal gezond is. Toch raden de meeste artsen en gynaecologen de ouders aan om deze echo te laten doen om zodoende mogelijke afwijkingen in een vroeg stadium te ontdekken en om ze gerust te stellen over de gezondheid en groei van hun kind.

Vervolg onderzoek

Als tijdens het onderzoek echter blijkt dat er toch bepaalde afwijkingen te zien zijn op de echo, is het verstandig om een vervolgonderzoek te laten doen. Tijdens dit uitgebreide echoscopisch onderzoek, dat vaak zal plaatsvinden in een gespecialiseerd ziekenhuis, zal verder onderzoek worden gedaan naar de gevonden afwijking(en). Tevens kan er dan een vruchtwaterpunctie worden gedaan om meer zekerheid te bieden. Vervolgens kunnen de ouders in een gesprek samen met hun gynaecoloog, arts of verloskundige overleggen over de mogelijke implicaties van de gevonden afwijking(en) voor zowel henzelf als het ongeboren kind.

20 weken echo is niet verplicht

De 20 weken echo is niet verplicht. De aanstaande ouders van het ongeboren kindje bepalen zelf of ze de echo willen laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, bepaal je ook zelf of je vervolgonderzoek wilt. Bij het maken van de afweging of jullie de 20 weken echo wel of niet wilt laten uitvoeren kun je met een aantal dingen rekening houden. Hoeveel wil je weten over uw kind voordat het wordt geboren? Als uit de 20 weken echo blijkt dat je kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft, wil je dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen? Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat je kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereid je hierop voor? Hoe kijk je aan tegen het eventueel voortijdig beëindigen van een zwangerschap bij een ernstige lichamelijke afweging? Jullie kunnen natuurlijk ook altijd in gesprek gaan met de arts, verloskundige of gynaecoloog.