Verloskundigenpraktijk Wolkom

Bij verloskundigenpraktijk Wolkom werken twee verloskundigen Klaske Lyklema en Pietie de Groot. Zij worden ondersteund door Ingrid de Jong de paktijkassistente.

Tussen de 20-weken echo en 27 weken kan Wolkom een pretecho voor u maken.