Verloskundigenpraktijk Wolkom

Bij verloskundigenpraktijk Wolkom werken Klaske Lyklema, Tineke Elzinga, Annemieke Stellingwerf, Vivian Bruins en Anette Zijlstra. Ondersteund door assistente Mirjam Boven

Tussen de 20-weken echo en 27 weken kan Wolkom een pretecho voor u maken.